• Bir Destandır Çanakkale


 • İşi bitti denilen bir milletin yeniden dirilişinin adıdır Çanakkale…

  Türk Milleti’nin uyanış ruhudur. Olağanüstü gayretiyle imkânsızlıkların üstesinden gelen, düşmanlarını bile kendisine hayran bırakan bir milletin yazdığı ölümsüz bir destandır Çanakkale…

  Anaların, henüz on dördünde, on beşinde evlatlarını vatana kurban olsunlar diye askere gönderdiği yerdir Çanakkale.

  Erkeği kadınıyla, çocuğu yaşlısıyla; öğrencisi, öğretmeni, sporcusuyla vatanın savunulduğu yerdir Çanakkale.  Edirne, Bursa, Diyarbakır, Kars, Kastamonu, Urfa; ülkemizin her bölgesinden vatan evlatlarının millet olma bilinciyle bir olduğu; vatan sevgisini yenebilecek bir silahın icat edilmediğini tüm dünyaya haykırdığı yerdir Çanakkale…

  Dünyanın vatanını işgale gelen düşmanına karşı bile merhametini kaybetmeyecek kadar asil bir milleti tanıdığı; insanlığın savaşı yendiği yerdir Çanakkale…

   “Uzak diyarlardan, evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedir ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

  Yabancı da olsa her askerin bir evlat olduğunu unutmayan büyük bir liderin, tarih sahnesine çıkış yeridir Çanakkale! Dünyaya yüz yılda bir liderler gelir fakat fikirleri, devrimleri yüz yılı aşan ve hala anlaşılmaya muhtaç bir lideri, Mustafa Kemal’i tüm insanlığın tanıdığı yerdir Çanakkale. 

Etkinliklerimiz